Lekce

Každý student si vybere žánr, který chce zpívat: pop, jazz, rock, soul, blues, R’n’B, muzikál nebo gospel.

Škola vyznává holistický přístup, při němž se čas věnuje nejen rozvoji pěvecké techniky, ale i uvolnění individuálního potenciálu každého studenta.

Každá lekce má jasnou strukturu v závislosti na úrovni studenta (začátečník, středně pokročilý, pokročilý) a specifických úkolech a cílech.

Pro studenty bez předchozí pěvecké zkušenosti lekce sestávají ze základních cviků pro rozvoj hlasového ústrojí od bránice až po hlasivky.

Praxe se střídá se studiem teorie. Cílem je naučit se základy vědomého zpěvu. Od úplně první hodiny získávají studenti povědomí o tom, co se v lidském těle při zpěvu děje. Seznámí se s odbornou terminologií a naučí se udržovat si zdravý hlas. Cvičení pro začátečníky: práce s dýcháním, hledání primárního hlasového typu a rozvoj svalové paměti, uvolnění hrdelních svalů, posilování spodních tónů, rozšiřování rozsahu bez přílišného namáhání hlasivek a rozvoj vokální rezonance.

Středně pokročilí studenti se základními znalostmi a dovednostmi následují odlišný program. Hlasová cvičení jsou stále složitější. Pracuje se na plynulosti hlasu, intervalech, rozvoji hlavového hlasu, podtónech a přechodech mezi rejstříky. Při práci s písněmi se studenti učí analyzovat jejich strukturu a určovat, kde je třeba dát akcent, seznamují se s pravidly
frázování, práce na artikulaci a definují styl skladby. Intenzivně pracují s mikrofony a učí se základy pohybu na jevišti – jak překonat strach z publika a cítit se na jevišti svobodně.

Pokročilí studenti používají komplexní hlasové techniky, jako jsou pěvecká melismata, zapouštění hlasu a zesilování falzetu (techniky belting a drive). S podporou učitele začnou studenti vytvářet své vlastní covery a měnit v nich styl i zvuk originálu. Budou improvizovat v různých žánrech a intenzivně pracovat na svém individuálním zvuku a stylu.

V rámci běžných hodin na všech úrovních se důležitým nástrojem pro rychlou a úspěšnou zpětnou vazbu staly videozáznamy.