Please rotate your device.
na míru
pro vás

Dělat v životě to, co člověk chce, je obrovský luxus. A to platí taky pro zpívání a lekce zpěvu. Protože své studenty nemusíme připravovat na žádné zkoušky nebo soutěže (i když udělat to můžeme), dává nám to volnost připravit vám lekce zpěvu přesně na míru podle vašich individuálních potřeb, očekávání a schopností

Tento vysoký stupen individualizace může být dosažen jen přímým kontaktem mezi učitelem a studentem. A proto nabízíme jen individuální lekce. Jde o složitý, časově náročný proces pro nás a investici pro studenta. Předpokládáme, že lekce budou probíhat pravidelně, hodinu, jednou až dvakrát týdně. Náš přístup vytvářet zájemcům lekce na míru je zárukou viditelného pokroku a velké míry uspokojení, jichž lze dosáhnout v relativně krátké době.

Naše lekce zpěvu se konají v místnostech, které vás přenesou do jiného světa. Okázalý styl původní architektury 19. století spojený s moderním industriálním designem vytvářejí inspirující pohodovou atmosféru.

image
image
lektoři
jsou důležití

Podobně jako jiná múzická umění, ani zpěv se nedá učit na dálku. Rozvoj vašeho hlasu vyžaduje, abyste přesně slyšeli a fyzicky cítili. Lekce se proto nedají vést online (nebo určitě ne dlouhodobě). Aby lekce zpěvu byly úspěšné, je třeba, aby student byl v přímém kontaktu s profesionálním lektorem, dokonale vyladěným k jeho potřebám, schopnostem a ambicím. V mnoha případech se mezi lektorem a studentem vytvoří po čase úzké přátelství.

Všichni lektoři praguesirens mají akademické hudební vzdělání a do lekcí přinášení množství individuálních expertíz a zkušeností. Dokonale zvládají hru na piano, stejně jako práci s profesionálními audio a video zařízeními. Protože naši lektoři jsou sami hudebníky, chápou cestu, kterou je nutné ujít, a pomohou vám dosáhnout vašich cílů.

Výuka může probíhat v češtině, angličtině nebo ruštině.

image
image
image
covery
& skladatelé

Když se zpíváním začínáte, je nejlepší si vybrat píseň, která vám sedí jak po žánrové stránce, tak tóninou, a snažit se ji napodobit. Snažit se ji zazpívat jako originál, v tom je ta výzva.

Když získáte určité zkušenosti s hlasovou technikou, a cit pro svůj vlastní styl, můžete s lektorem pustit do vytváření cover verzí skladeb. Vytvořit vlastní cover verzi, nahrát ji a vystoupit s ní je výjimečná zkušenost, která s sebou přináší ohromné uspokojení. Mnozí studenti (ale i profesionální muzikanti) postavili celou svoji pěveckou kariéru na interpretaci, na vystupování s cover verzemi skladeb.

Pokud ve svém zpívání pokročíte ještě dál a získáte jasnou představu o tom, co chcete písní vyjádřit, může se vaší další výzvou stát vytvoření vlastní písně. Vlastní hudba, vlastní text. Většina našich studentů, kteří se o to pokusí poprvé, má skvělé myšlenky, ale jen málo z nich má dostatečně hluboký hudební základ, aby mohli své myšlenky ihned převést do hudby. I v tomto případě přichází na řadu spolupráce s lektorem. Vy se ujmete vedení a lektor vám v procesu tvorby pomáhá. A tak spojením vašich rozvíjejících se schopností a jeho hudební odbornosti pomalu vznikne vaše původní píseň.

image
image image image