Videa a koncerty

V rámci pravidelných hodin zpěvu umožňují tréninková videa vytvořená pedagogem užitečnou kontrolu nad hlasem a chováním na jevišti, kterého je třeba rychle dosáhnout.

Jevištní klipy, které jsou, pokud jde o zvuk, světla a dramaturgii, mnohem komplexnější, zakončují týdenní písňový projekt . Vytvářejí tak atraktivní audiovizuální produkt, který obohatí osobní písňové portfolio studentů a který lze sdílet se širším publikem prostřednictvím sociálních médií.

Po každé padesáté absolvované lekci mají studenti školy praguesirens® možnost vytvořit si osobní jevištní klip bez dodatečných výrobních nákladů. Jakékoliv další jevištní klipy budou účtovány za pořizovací cenu. Tréninková videa jsou součástí pravidelných vyučovacích hodin a nejsou účtovány zvlášť.

Každý student je motivován pečlivě organizovanými soutěžemi. praguesirens® dává každému studentovi možnost podílet se v pravidelných intervalech na školních koncertech. To je ideální příležitost předvést nazkoušené písně a vyzkoušet si pohyb na jevišti před publikem složeným z přátel a rodinných příslušníků.